Zinnige wandelingen

Zinnige wandelingen zijn bedoeld voor mensen die willen nadenken over zingeving, spiritualiteit en religie.

 

Wat geeft zin en betekenis aan jouw leven? Wat zijn de waarden die bij
jou passen? Welke verhalen inspireren je? Wat is jouw eigen bron van
spiritualiteit? Een individueel traject van een aantal wandelingen, waarin
deze vragen centraal staan. Tijdens een eerste wandeling deel je jouw
levensverhaal met mij. We gaan samen op zoek naar de verhalen en
tradities die jou zijn aangereikt en hebben gevormd.

Sommige mensen groeien als kind op in een gezin met een duidelijk
systeem van zingeving of religie. Zingevingsverhalen, religieuze tradities
en rituelen worden hen aangereikt. In de groei naar volwassenheid of later
in het leven ontdekken zij of dat bij hen past. Sommigen laten de traditie
of het geloof van hun jeugd los. Anderen ervaren de waarde ervan en
maken het deel van hun leven.

Misschien heb je het geloof en de verhalen van je jeugd losgelaten.
Op latere leeftijd merk je dat ze misschien toch waardevol zijn en wil je
kijken hoe ze je nu kunnen inspireren en op welke manier je ze een plek
in je leven wilt geven. Welke verhalen en tradities zijn nog steeds van
waarde voor jou?

Er zijn ook mensen die pas op latere leeftijd in contact komen met zingevingsverhalen en tradities. Of ze gaan er actief naar op zoek, omdat ze nieuwsgierig zijn of iets missen. Misschien ben je niet geworteld in een religieuze traditie, maar ben je er wel nieuwsgierig naar en wil je meer weten over bijvoorbeeld de christelijke traditie en verhalen. De natuur is een ideale plek om over deze dingen te praten. Wandelen in de natuur is voor veel mensen een bron van spiritualiteit.

Zingeving en Spiritualiteit.

Sommige mensen spreken over godservaringen in de natuur. Verbondenheid met iets dat je overstijgt, draagt, voedt of inspireert. De symbolen en metaforen in de natuur bieden aanknopingspunten om te spreken over zingeving en spiritualiteit. In veel bijbelverhalen worden symbolen en metaforen uit de natuur gebruikt.

In psalm 1 klinken bijvoorbeeld de woorden:
“Gelukkig de mens die is als een boom geplant aan stromend water, op tijd draagt hij vrucht’. Symbool voor de mens die verbonden is met God
als bron van liefde, licht en leven.”

Tijdens de wandelingen kan ik fragmenten van bijbelverhalen of andere teksten aanbieden die passen bij jouw weg en zoektocht. Samen wandelen we met de verhalen en ontdekken hoe ze jou raken en of ze iets voor jou kunnen betekenen. Ook hier worden oefeningen in de natuur actief ingezet in het traject.